Hvorfor ventilere?

Det er i hovedsak to grunner til at vi må ventilere:

  • Luften inne skal oppleves som frisk og behagelig og ikke bidra til helseplager.
  • Unngå at det oppstår fuktskader i bygningen i form av mugg og soppskader eller andre ugunstige forhold som kondens på vinduene.

Ventilasjonen tilfører boligen frisk luft og fjerner inneluft som er forurenset av mennesker, dyr, materialer og virksomhet inne. Det er viktig å være klar over at den tilførte luften er renere enn luften inne nesten uansett luftforurensningen utenfor. Personer med pollenallergi kan i pollensesongen oppfatte at uteluft er mer belastende enn inneluft. Ventilasjonen skal også bidra til å fjerne overskuddsvarme.

Symptomer på dårlig ventilasjon:

  1. Tett, innestengt luft
  2. Lukt fra nabo
  3. Lukt fra kjøkken og toalett
  4. Kondens på innsiden av vinduene
  5. Fuktskjolder nederst på vindusrammer og karm
  6. Mugg i kalde hjørner og bak skap og tunge møbler mot yttervegg